ลำดับ หน่วยงาน สังกัด
ลำดับ หน่วยงาน สังกัด
1 Century Properties,Inc.
2 Genesis Environment Service Co.,Ltd.
3 GLOBAL STUDIES CO.,LTD.
4 Golden Mind Services Co.,Ltd.
5 บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
6 Japan International Cooperation Agency
7 บริษัท กิมหยูเล็งค้ากระจก จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
8 McLarens YongInternational Co.,Ltd. เอกชนแสวงหาผลกำไร
9 Progress Training Company Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
10 PTT CHEMICAL PUBLIC LIMITED (PTTCHEM) เอกชนแสวงหาผลกำไร
11 thai airways
12 บริษัท ทัช คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
13 บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
14 กระทรวงศึกษาธิการ เอกชนแสวงหาผลกำไร
15 เอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ เอกชนแสวงหาผลกำไร
16 เอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
17 เอกชนประเภทศิลปะและดนตรี เอกชนแสวงหาผลกำไร
18 เอกชนประเภทสามัญศึกษา เอกชนแสวงหาผลกำไร
19 เอกชนประเภทอาชีวศึกษา เอกชนแสวงหาผลกำไร
20 เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญศึกษา เอกชนแสวงหาผลกำไร
21 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์
22 บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
23 กวดวิชา เอกชนแสวงหาผลกำไร
24 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เอกชนแสวงหาผลกำไร
25 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี เอกชนแสวงหาผลกำไร
26 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
27 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
28 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา เอกชนแสวงหาผลกำไร
29 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
30 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ เอกชนแสวงหาผลกำไร
31 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ เอกชนแสวงหาผลกำไร
32 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ เอกชนแสวงหาผลกำไร
33 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท เอกชนแสวงหาผลกำไร
34 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค เอกชนแสวงหาผลกำไร
35 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี อะพาร์ทเมนท์หนึ่ง เอกชนแสวงหาผลกำไร
36 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย เอกชนแสวงหาผลกำไร
37 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
38 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
39 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี เอกชนแสวงหาผลกำไร
40 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
41 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ เอกชนแสวงหาผลกำไร
42 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์เคียว สมุย เอกชนแสวงหาผลกำไร
43 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี เอกชนแสวงหาผลกำไร
44 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน เอกชนแสวงหาผลกำไร
45 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
46 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
47 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 เอกชนแสวงหาผลกำไร
48 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
49 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ เอกชนแสวงหาผลกำไร
50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
51 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 เอกชนแสวงหาผลกำไร
52 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก เอกชนแสวงหาผลกำไร
53 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เอกชนแสวงหาผลกำไร
54 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
55 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
56 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ เอกชนแสวงหาผลกำไร
57 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร เอกชนแสวงหาผลกำไร
58 ซีพีเอฟเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
59 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
60 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
61 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
62 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
63 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
64 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
65 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
66 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
67 บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
68 บ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
69 บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย(THAPPLINE) เอกชนแสวงหาผลกำไร
70 บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ เอกชนแสวงหาผลกำไร
71 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.) เอกชนแสวงหาผลกำไร
72 บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
73 บริษัท Architects49 International Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
74 บริษัท Asian Food จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
75 บริษัท Bangkok Industrail Gas-BIG เอกชนแสวงหาผลกำไร
76 บริษัท Civil Park International จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
77 บริษัท Global Marketing Audit (ประเทศไทย) เอกชนแสวงหาผลกำไร
78 บริษัท Grant Thornton จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
79 บริษัท IKANO (THAILAND) LIMITED เอกชนแสวงหาผลกำไร
80 บริษัท KASKAL จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
81 บริษัท NOX (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
82 บริษัท Pfizer (Thailand) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
83 บริษัท SF Development Company Limited., เอกชนแสวงหาผลกำไร
84 บริษัท TNT Express worldwide (Thailand) Co.,LTD เอกชนแสวงหาผลกำไร
85 บริษัท TOYATA MOTOR ASIA PACIFIC ENGINEERING AND MANUFACTURING CO.,LTD. เอกชนแสวงหาผลกำไร
86 บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
87 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
88 บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
89 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
90 บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
91 บริษัท เคมีทรีดท์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
92 บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
93 บริษัท เงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
94 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
95 บริษัท เจเนชิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
96 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
97 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
98 บริษัท เจริญวัฒนาการทอ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
99 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
100 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
101 บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
102 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
103 บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
104 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
105 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
106 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
107 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
108 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
109 บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
110 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
111 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
112 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
113 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
114 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
115 บริษัท เพชร พัทยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
116 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
117 บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
118 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
119 บริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
120 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
121 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
122 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
123 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
124 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
125 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
126 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
127 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
128 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
129 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
130 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
131 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
132 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
133 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
134 บริษัท เอเชียแล็ปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
135 บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
136 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
137 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
138 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
139 บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
140 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
141 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
142 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
143 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
144 บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
145 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
146 บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
147 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
148 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
149 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
150 บริษัท เอพซิลอน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
151 บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
152 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
153 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
154 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
155 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
156 บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
157 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
158 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
159 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
160 บริษัท เอส ซี จี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
161 บริษัท เอส ซี จี ซิสเต็มท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
162 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
163 บริษัท เอส พี ซี แลนด์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
164 บริษัท เอส วี พี ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
165 บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
166 บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
167 บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
168 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
169 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
170 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
171 บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
172 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
173 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
174 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
175 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
176 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
177 บริษัท เอสอีอีไอ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
178 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
179 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
180 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
181 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
182 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
183 บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
184 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
185 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
186 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
187 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
188 บริษัท แปซิฟิค โพลีเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
189 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
190 บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
191 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
192 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
193 บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
194 บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
195 บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
196 บริษัท แมคลาเลน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
197 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
198 บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
199 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
200 บริษัท แสงไทยแพร่ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
201 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
202 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
203 บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000067 เอกชนแสวงหาผลกำไร
204 บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
205 บริษัท แอมเบอร์ แกรนด์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
206 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
207 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
208 บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
209 บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
210 บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
211 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
212 บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
213 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
214 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
215 บริษัท โคเซ่ยาชิโยดา จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
216 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
217 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
218 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
219 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
220 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
221 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
222 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
223 บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
224 บริษัท โทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
225 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
226 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต เอกชนแสวงหาผลกำไร
227 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
228 บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
229 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
230 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
231 บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
232 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
233 บริษัท โมโครซอฟ์ท (ประเทศไทย)จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
234 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
235 บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
236 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
237 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
238 บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
239 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
240 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
241 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
242 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
243 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
244 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
245 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
246 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
247 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
248 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
249 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
250 บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
251 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
252 บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
253 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
254 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
255 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
256 บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
257 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
258 บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
259 บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
260 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
261 บริษัท ไทโฮกุ ไพโอเนียร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
262 บริษัท ไทโฮกุ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
263 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
264 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
265 บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
266 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
267 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
268 บริษัท ไทย มิคามิ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
269 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
270 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
271 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
272 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
273 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
274 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
275 บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
276 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
277 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
278 บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
279 บริษัท ไทยแมนอินดัสทรีส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
280 บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
281 บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
282 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
283 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
284 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
285 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
286 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
287 บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
288 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
289 บริษัท ไทยชูรส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
290 บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
291 บริษัท ไทยถาวรเมททอล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
292 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
293 บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
294 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
295 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
296 บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
297 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
298 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
299 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
300 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
301 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
302 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
303 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
304 บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
305 บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
306 บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
307 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
308 บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
309 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
310 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
311 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
312 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
313 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
314 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
315 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
316 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
317 บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
318 บริษัท ไบร์ เอนเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
319 บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
320 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
321 บริษัท ไมโครซอฟ์ท (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
322 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
323 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
324 บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
325 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
326 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
327 บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
328 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
329 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
330 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
331 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
332 บริษัท ไอทีดาบส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
333 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
334 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
335 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (สาขาที่ 00002) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534004419 เอกชนแสวงหาผลกำไร
336 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
337 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
338 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
339 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
340 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
341 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
342 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
343 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
344 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
345 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
346 บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
347 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
348 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
349 บริษัท ควอลิตี้ รีเสอร์จ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
350 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
351 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
352 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
353 บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
354 บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
355 บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
356 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
357 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
358 บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
359 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
360 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
361 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
362 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
363 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
364 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
365 บริษัท จินดาสุข จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
366 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
367 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
368 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
369 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
370 บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
371 บริษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
372 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
373 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
374 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
375 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
376 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
377 บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
378 บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
379 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
380 บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
381 บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
382 บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
383 บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
384 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
385 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
386 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
387 บริษัท ซายส์เทค จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
388 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
389 บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
390 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
391 บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
392 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
393 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
394 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
395 บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
396 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
397 บริษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
398 บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
399 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
400 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา 00008 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000289 เอกชนแสวงหาผลกำไร
401 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
402 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
403 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
404 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
405 บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
406 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
407 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
408 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
409 บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
410 บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
411 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
412 บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
413 บริษัท ซีวีพีเมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
414 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
415 บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
416 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
417 บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
418 บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
419 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
420 บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
421 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
422 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
423 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
424 บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
425 บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
426 บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
427 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
428 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
429 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
430 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
431 บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
432 บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
433 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
434 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
435 บริษัท ท็อปกัน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
436 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
437 บริษัท ทาคาฮาตะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
438 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
439 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
440 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
441 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
442 บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
443 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
444 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
445 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
446 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
447 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
448 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
449 บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
450 บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
451 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
452 บริษัท ทีทีเอช แอนด์ซันส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
453 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
454 บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
455 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
456 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
457 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
458 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
459 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
460 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
461 บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
462 บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
463 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
464 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
465 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
466 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
467 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
468 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ 0002 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538097756 เอกชนแสวงหาผลกำไร
469 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
470 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
471 บริษัท น้ำตาลรีฟน์ชัยมงคล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
472 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
473 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
474 บริษัท นิเด็ค ไฮเทค มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
475 บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
476 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
477 บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
478 บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
479 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
480 บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
481 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-753-800-0487 เอกชนแสวงหาผลกำไร
482 บริษัท บริษัท Fragrant Property Ltd., เอกชนแสวงหาผลกำไร
483 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เอกชนแสวงหาผลกำไร
484 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105543033809 เอกชนแสวงหาผลกำไร
485 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
486 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
487 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
488 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
489 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
490 บริษัท บางกอก โชว์เคส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
491 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
492 บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
493 บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
494 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
495 บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
496 บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
497 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
498 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
499 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
500 บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
501 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
502 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
503 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
504 บริษัท บิวตี้เจมส์เซ็นเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
505 บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
506 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
507 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
508 บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
509 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
510 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เอกชนแสวงหาผลกำไร
511 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
512 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
513 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
514 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
515 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
516 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
517 บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
518 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
519 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
520 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
521 บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
522 บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
523 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
524 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
525 บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
526 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
527 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
528 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
529 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
530 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
531 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
532 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
533 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
534 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
535 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
536 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
537 บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
538 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
539 บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
540 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
541 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
542 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
543 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
544 บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
545 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)(สำนักงานใหญ่)เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0107548000307 เอกชนแสวงหาผลกำไร
546 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
547 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
548 บริษัท พอลลาร์ด จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
549 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
550 บริษัท พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
551 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
552 บริษัท พี พลัส พี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
553 บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
554 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
555 บริษัท พีบีแอล เพาเวอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
556 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
557 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
558 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
559 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
560 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
561 บริษัท ฟู๊ดเบลสซิ่ง (1988) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
562 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
563 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
564 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
565 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
566 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
567 บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
568 บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
569 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
570 บริษัท มิตชูบิชิ มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
571 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
572 บริษัท มินีแบ ประเทศไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
573 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
574 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
575 บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
576 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
577 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
578 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
579 บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
580 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
581 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
582 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
583 บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
584 บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
585 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
586 บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
587 บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
588 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
589 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
590 บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
591 บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
592 บริษัท ยูนีค มีเดีย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
593 บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
594 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
595 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
596 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
597 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
598 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
599 บริษัท รังสิตฟูดแวร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
600 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
601 บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
602 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
603 บริษัท รีไลเอเบิล ดีเวลลอพเม้นต์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
604 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
605 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
606 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
607 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
608 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
609 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
610 บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
611 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
612 บริษัท ลูมิทรอนไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
613 บริษัท ลูมินอส มีเดีย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
614 บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
615 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
616 บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
617 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
618 บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
619 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000846 เอกชนแสวงหาผลกำไร
620 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
621 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
622 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
623 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
624 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
625 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
626 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
627 บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
628 บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
629 บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
630 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000098 เอกชนแสวงหาผลกำไร
631 บริษัท สถาปนิก 49 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
632 บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
633 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
634 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
635 บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
636 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
637 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
638 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
639 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
640 บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
641 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
642 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
643 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
644 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
645 บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
646 บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
647 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
648 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
649 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
650 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
651 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
652 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
653 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
654 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
655 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
656 บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
657 บริษัท สากลวิทยาการ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
658 บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
659 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
660 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
661 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
662 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
663 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
664 บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
665 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
666 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
667 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
668 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
669 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
670 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
671 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
672 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
673 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
674 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
675 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
676 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
677 บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
678 บริษัท อังกฤษตรางู จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
679 บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
680 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
681 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
682 บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
683 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
684 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
685 บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
686 บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
687 บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
688 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
689 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
690 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
691 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
692 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
693 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
694 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
695 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
696 บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
697 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
698 บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
699 บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
700 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
701 บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
702 บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
703 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
704 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
705 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
706 บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
707 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
708 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็ม.จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
709 บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
710 บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
711 บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
712 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
713 บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
714 บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
715 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
716 บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
717 บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
718 บริษัทค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
719 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
720 บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
721 บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
722 บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท (มหาชน) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
723 บริษัทพูลทรัพย์การเกษตร จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
724 บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
725 บริษัทล็อกซบิท พีเอ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
726 บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
727 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
728 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
729 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
730 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
731 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
732 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
733 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
734 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
735 บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
736 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
737 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
738 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
739 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
740 ประเภทนานาชาติ เอกชนแสวงหาผลกำไร
741 สอนศาสนาอิสลาม เอกชนแสวงหาผลกำไร
742 อาชีวนอกระบบ (หลักสูตรระยะสั้น) เอกชนแสวงหาผลกำไร
743 บริษัท วี เอส แอล (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
744 FORD OPERATIONS (THAILAND) COMPANY LIMITED เอกชนแสวงหาผลกำไร
745 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
746 บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
747 บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
748 บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
749 บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
750 บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
751 บริษัท แพลตตินั่ม ซัพพลาย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
752 บริษัท คอสมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
753 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
754 บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
755 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
756 บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
757 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
758 บริษัท ซาร่า ลี คอฟฟี่ แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
759 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
760 Soneva Kiri Resorts Co.Ltd. เอกชนแสวงหาผลกำไร
761 Tiang Chirathivat Real Estate Co.,Ltd., เอกชนแสวงหาผลกำไร
762 HAW PAR TIGER BALM ( THAILAND ) LIMITED เอกชนแสวงหาผลกำไร
763 บริษัท แซมซั่น คอนแทรคเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
764 STAINLESS DESIGN CO.,LTD เอกชนแสวงหาผลกำไร
765 Ipsos (Thailand) Co Ltd เอกชนแสวงหาผลกำไร
766 - เอกชนแสวงหาผลกำไร
767 บริษัท โคเชยาชิโยดา จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
768 บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
769 บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด (มหาชน)
770 บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอลซัลแทน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
771 บริษัท สยามสินธร จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530058476 เอกชนแสวงหาผลกำไร
772 บริษัท Pandora Production จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
773 บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด
774 บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
775 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
776 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
777 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ทะเบียนบริษัท 0105555084454 เอกชนแสวงหาผลกำไร
778 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
779 บริษัท คลวลิตี้ รีเสอร์จ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
780 บริษัท เจียไต๋ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
781 บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
782 บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
783 บริษัท ซัมเมอร์ทรี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
784 บริษัท DOW Chemical จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
785 บริษัท เอเซี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
786 บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่งจำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
787 บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
788 บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
789 บริษัท เคียวคูโย เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
790 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (Property Perfect PLC.)
791 บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
792 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
793 บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
794 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
795 บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
796 บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
797 บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
798 Zoetis (Thailand) Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
799 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
800 บริษัท สยาม แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี คัล ส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
801 บริษัท เบอร์รา จำกัด
802 Google Asia Pacific Pte Ltd.,
803 บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
804 Sika thailand จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
805 บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
806 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002403264
807 Golden Land Property Development PLC. เอกชนแสวงหาผลกำไร
808 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0125554011160 เอกชนแสวงหาผลกำไร
809 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
810 SCG Cement - Building Materials เอกชนแสวงหาผลกำไร
811 บริษัท พาเรกเซล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
812 Golden Land Residence Co.,Ltd. เอกชนแสวงหาผลกำไร
813 บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
814 บริษัท เอ.เอส.เอ. การช่าง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
815 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107554000267 เอกชนแสวงหาผลกำไร
816 บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
817 บริษัทโกลว์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
818 บริษัทซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
819 บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
820 บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
821 บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
822 บริษัท มานิคา ไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
823 บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
824 มูลนิธิบุคคลพอเพียง เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
825 บริษัท เอส.เค.ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
826 PTT Global Chemical Public Company Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
827 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
828 บริษัท กวงหวี่ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
829 บริษัท เอส.วี.พี. ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
830 บริษัท ทริปเปิ้ล ทรี เรียลเอสเตท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
831 บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
832 บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เอกชนแสวงหาผลกำไร
833 ษริษัท ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
834 บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
835 บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
836 บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
837 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
838 สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
839 Kit Charoen Engineering Electric Co.Ltd. เอกชนแสวงหาผลกำไร
840 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
841 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
842 บริษัท โกลเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
843 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
844 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
845 มูลนิธิพัฒนาอีสาน เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
846 บริษัท แสงชัยโชค จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
847 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด
848 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัด
849 บริษัท เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด
850 บริษัท แคสแคลจำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
851 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
852 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
853 บริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จำกัด
854 บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
855 ฐานเศรษฐกิจ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
856 เพย์สบาย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
857 บริษัท ตันอิง แอสเซ็ท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
858 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
859 ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เอกชนแสวงหาผลกำไร
860 บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
861 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
862 บริษัท พราวด์ สุขุมวิท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
863 บริษัท โนวาร์ตีส ฟาร์มา เวอร์วิสเซส
864 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
865 บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
866 บริษัท สยามสตีลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
867 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน)
868 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010554290701 สาขา 00000 (สำนักงานใหญ่) เอกชนแสวงหาผลกำไร
869 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียสามย่าน จำกัด
870 บริษัท ซาโนฟี่อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
871 Leaning & Development, HR office – Domestic Market, SCG Cement – Building Materials เอกชนแสวงหาผลกำไร
872 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
873 บริษัท Health Foods จำกัด
874 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107547000443 เอกชนแสวงหาผลกำไร
875 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535048487 เอกชนแสวงหาผลกำไร
876 สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
877 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000132262 เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
878 บริษัท ปูนซีเมนส์ไทย จำกัด มหาชน
879 บริษัท บางกอกซิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
880 บริษัท เดอะ ลัคกี้สตาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
881 Italian Trade Agency เอกชนแสวงหาผลกำไร
882 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
883 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด สาขา 00001
884 บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537129956 เอกชนแสวงหาผลกำไร
885 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (สาขาที่00001) เอกชนแสวงหาผลกำไร
886 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-50087-61-7 เอกชนแสวงหาผลกำไร
887 Riviera Luxury Development Co., Ltd.,
888 บริษัท อักษร โกลบอล เอ็ด จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
889 บริษัท เมอริท อินโนเวชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
890 บริษัท ซีนิธ พลัส พลัส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
891 บริษัท สวนศาลาแดง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
892 บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
893 ฟาร์มรพีพัฒน์
894 บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
895 บริษัท ทาเคดะ วัคซีน จำกัด
896 บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
897 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
898 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
899 บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
900 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
901 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
902 บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด
903 บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
904 บริษัท ทาเคดะ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
905 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
906 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
907 บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด สำนักงานใหญ่ (สาขาที่:00002)เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528034727
908 บริษัท พราวด์ คอนโดมิเนียม หัวหิน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
909 บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) เอกชนแสวงหาผลกำไร
910 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
911 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
912 บริษัท ยูนีค อิมพอร์ท เอ็กซพอร์ท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
913 iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd. เอกชนแสวงหาผลกำไร
914 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
915 Faculty of Economics
916 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง เอกชนแสวงหาผลกำไร
917 บริษัท เอสพีรีไฟน์เนอรี่ จำกัด
918 บริษัท วาย แอล พี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
919 บริษัท วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
920 บริษัท เวย์หิน ดีวอลลอปเม้นท์
921 บริษัท ซาโนฟี่ (ประเทศไทย) เอกชนแสวงหาผลกำไร
922 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053754 เอกชนแสวงหาผลกำไร
923 บริษัทโนแวนซ์พาร์ทเนอร์ส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
924 บริษัท อินโนแวนซ์พาร์ทเนอร์ส จำกัด
925 บริษัท เอเชี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
926 บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
927 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
928 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
929 บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
930 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
931 บริษัท ออนดิมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
932 บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย)
933 บริษัท ควีนไทม์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
934 มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
935 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
936 บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
937 บริษัท เท็คแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
938 Anabas Company Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
939 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)(EFORL) เอกชนแสวงหาผลกำไร
940 บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
941 บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
942 บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
943 บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
944 บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
945 บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
946 บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
947 บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
948 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
949 สมาคมศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่าริมน้ำอำเภอหล่มสัก เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
950 The Kuehne Foundation’s HELP Logistics AG เอกชนแสวงหาผลกำไร
951 บริษัท แอส ตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
952 บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105553010763 เอกชนแสวงหาผลกำไร
953 บริษัท บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
954 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
955 บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮาส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
956 บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105522010630 เอกชนแสวงหาผลกำไร
957 บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
958 บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
959 บริษัท ตรีสมพลพลาสติก กรุ๊ป จำกัด
960 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (ระยอง) เอกชนแสวงหาผลกำไร
961 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา เอกชนแสวงหาผลกำไร
962 บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
963 บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
964 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
965 มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
966 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
967 บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
968 บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
969 กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น เอกชนแสวงหาผลกำไร
970 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
971 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
972 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
973 บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
974 บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
975 บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
976 บริษัท กวงหวี่ จำกัด และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
977 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
978 ธนาคารซิตี้แบงก์และบริษัทในเครือ เอกชนแสวงหาผลกำไร
979 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7) เอกชนแสวงหาผลกำไร
980 Siemens Healthcare Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
981 บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
982 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
983 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
984 Siemens Limited
985 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000183 เอกชนแสวงหาผลกำไร
986 บริษัท โปรลอง ฟาร์มาซูติคอล แอลแอลซี เอกชนแสวงหาผลกำไร
987 GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED เอกชนแสวงหาผลกำไร
988 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
989 บริษัท คินส์ ออโตดีไซน์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
990 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
991 บริษัท โนโว นอร์ดิสต์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)
992 บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
993 บริษัท มาลี ฟาซาด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
994 บริษัท ชูไก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
995 บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
996 บริษัทบอร์ยัง ฟาร์มาซูติคัล
997 SCG Experience เอกชนแสวงหาผลกำไร
998 บริษัท ควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
999 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1000 บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1001 Western Digital
1002 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1003 บริษัท AB SCIENCE S.A. จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1004 test เอกชนแสวงหาผลกำไร
1005 บริษัท ควีนไทลส์ (ประเทศไทย) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1006 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1007 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000129173 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1008 บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1009 บริษัท บีซี ออพเพอะเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1010 บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1011 บริษัท บางกอกดรัก จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1012 บริษัท Biogen Idec Research Limited เอกชนแสวงหาผลกำไร
1013 Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
1014 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1015 บริษัท PPD Investigator Services,LLC
1016 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1017 บริษัท Boehringer ingelheim
1018 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
1019 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
1020 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
1021 บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548054863 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1022 บริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1023 บริษัท เซอร์ทิส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1024 บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1025 บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด สาขาที่ 00004 เลขประจำตัวผู้เสียถาษี 0-1055-28034-72-7 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1026 บริษัทกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เอกชนแสวงหาผลกำไร
1027 บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1028 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
1029 บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1030 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เอกชนแสวงหาผลกำไร
1031 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1032 บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1033 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1034 เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น เอกชนแสวงหาผลกำไร
1035 กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1036 บริษัท สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1037 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1038 Gentleman Architecture and Engineering 1945 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1039 อูเบอร์ (ประเทศไทย) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1040 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1041 บริษัท เซนเทรียน เฮลท์แคร์ ประเทศไทย เอกชนแสวงหาผลกำไร
1042 บริษัท เทร่า แทรฟฟิค เทคโนโลยี จำกัด
1043 บริษัท เพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั่น จำกัด
1044 บริษัท เอแอลอี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1045 บริษัท แอมมิตี้ โซลูชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1046 บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1047 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
1048 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เอกชนแสวงหาผลกำไร
1049 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1050 บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1051 บริษัท แดซเซิล พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1052 บริษัท เจวี-โค1
1053 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
1054 บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำกัด
1055 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1056 บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1057 บริษัท พีเจ อินฟินิตี้ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1058 บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1059 สมาคมธนาคารไทย เอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
1060 บริษัท ปารณัท จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1061 บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1062 AlphaBeta(SG)PTE.LTD.
1063 บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
1064 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
1065 บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลเเตนท์ จำกัด
1066 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1067 บริษัท ดานิลี่ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1068 บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1069 บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1070 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด สาขาที่ 00003 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1071 บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1072 บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543010639 สำนักงานใหญ่ เอกชนแสวงหาผลกำไร
1073 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1074 ห้างหุ้นส่วน สมายด์เทค เทคโนโลยี จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1075 ห้างหุ้นส่วนเซ็ทสแควร์
1076 บริษัท เดอะ โฟโต้ ดิโอ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1077 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1078 บริษัท สิริ ทีเคทู จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561045465 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1079 บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558109199 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1080 บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
1081 บริษัท เนโกชิเอชั่น พลัส จำกัด
1082 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1083 บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
1084 บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1085 บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร เเมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด
1086 บริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที1 จำกัด
1087 บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1088 บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
1089 บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115542003825 สาขาที่ 00003 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1090 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1091 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525042249 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1092 บริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1093 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1094 บริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531081447 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1095 บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1096 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1097 บริษัท เอ็นบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1098 บริษัท ทองเสียง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1099 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1100 บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558194579 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1101 บริษัท เอเอช-เอสพีวี 3 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115560025681 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1102 บริษัท The Mall Group เอกชนแสวงหาผลกำไร
1103 บริษัท LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. เอกชนแสวงหาผลกำไร
1104 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเดรด วอยส์ จำกัด
1106 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เอกชนแสวงหาผลกำไร
1107 บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1108 บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1109 Novo Nordisk Pharma (Thailand) Co.,Ltd.
1110 บริษัท บัญชากิจ จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1111 บริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1112 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เอกชนแสวงหาผลกำไร
1113 บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1114 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา 535 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543020278 เอกชนแสวงหาผลกำไร
1115 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1116 บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัลเพลส จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1117 บริษัท วานา นาวา จำกัด
1118 บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1119 ซ้ำๆๆ มีชื่อบริษัท แคสแคล จำกัดแล้ว เอกชนแสวงหาผลกำไร
1120 บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
1121 วชิราวุธวิทยาลัย เอกชนแสวงหาผลกำไร
1122 บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด เอกชนแสวงหาผลกำไร
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1